KAMPAANIA REEGLID

Lapin Kulta kampaania „Call of the Wild“ reeglid

Kampaania korraldaja: AS Tridens, registrikood 10078641, asukoht Lõõtsa 2, 11415 Tallinn

Kampaania periood: 01.04.–19.07.2015

Kampaania piirkond: Eesti Vabariik

1. Kampaanias osalemine

Kampaanias osalemiseks tuleb 6-paki tootel oleva kleebise pealt lugeda nutiseadmega QR-kood, mis viib www.lapinkulta.ee lehele, või minna otse kampaanialehele www.lapinkulta.ee ja mängida seal kampaaniamängu: vaadata algusest lõpuni ära kampaaniavideo ning täita kontaktandmete väljad.

Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.

Kampaanialehel registreerumisega kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ning nõustumist kõigi korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud tingimustega.

2. Kampaania auhinnad

Kampaania võidufond kokku on 2600 eurot.

3. Auhindade loosimine ja kättesaamine

Võitjad loositakse välja 21.07.2015 ja võitjate nimed avaldatakse Lapin Kulta kodulehel www.lapinkulta.ee.

Esimesena loositakse välja retrokülmik, seejärel T-särgid. Retrokülmiku võitja ei osale T-särkide loosimises.

Võitjatega võetakse ühendust nende poolt mängule registreerimisel esitatud kontaktandmetel hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval ja lepitakse kokku auhindade kättesaamises.

Auhinna kättesaamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument (pass, juhiluba, ID-kaart), mille andmed peavad klappima registreerumisel esitatud andmetega.

Kõik auhinnad tuleb välja võtta hiljemalt 30.10.2015. Kui võitja auhinda selle aja jooksul välja võtnud ei ole, loetakse, et ta on auhinnast loobunud, ja auhinda välja ei anta.

Võidetud auhindade kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita, auhinna maksumust ei hüvitata rahas ja saadud auhinda ei asendata teise auhinnaga, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel. Kampaania korraldaja tasub kõik võitudega seotud seadusjärgsed maksud.

4. Muu info

Kampaania läbiviimise korra on kehtestanud korraldaja käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

Kampaanias ei või osaleda Tridens ASi ning kampaania korraldamisega seotud ettevõtete (OÜ Kontuur LB, OÜ Vurr Digital) töötajad ega nende perekonnaliikmed.

Kampaania auhinna vastuvõtmist arvestatakse ühtlasi võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates ja üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

Kampaanias osalemisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada OÜ-le Vurr Digital töötlemiseks oma isikuandmeid kampaania auhindade loosimistel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

Kampaanias osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või kampaania korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaania korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt www.lapinkulta.ee kodulehel edastatud kontaktandmetel jmt), mis ei ole tingitud kampaania korraldaja süüst, ei vastuta kampaania korraldaja kampaanias osalejatele auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

Kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult korraldaja aadressil: AS Tridens, Lõõtsa 2, 11415 Tallinn või e-posti aadressil info@tridens.ee märgusõnaga “Lapin Kulta kampaania”. Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 14 tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamise kuupäevast.

Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Rohkem infot kampaania ja auhindade kohta saab Lapin Kulta kodulehelt www.lapinkulta.ee või e-posti aadressil info@tridens.ee . Kirjadele vastatakse 14 tööpäeva jooksul alates kirja kättesaamise kuupäevast.